Arkib Transaksi e-Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

2012

 

Bil

Nama e-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi e-Perkhidmatan Tahun 2012

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jumlah

%

1

e-Bayar

2025 33% 2315 34% 1965 32%  1918 32% 1966 32%  1948 32% 12137 33%

2

e-Borang

 3737 61% 3862 57% 3675 60% 3743  63% 3818 63%  3960  63% 22795 61%

3

e-Aduan

304
5% 347 5% 396  7% 259 4% 270 4% 266 4% 1842 5%

4

e-Cukai

7 1% 256 4% 28 1% 21 1% 9  1% 7 1% 328 1%

5

e-Rancang

0
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0%

6

e-Landskap

0
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

7

e-Bangunan

0
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

8

e-Kejuruteraan

0
0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 

JUMLAH

6073 100% 6780  100% 6064  100%  5941 100% 6063  100% 6181 100% 37102 100%

** Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2012)

Bil

Nama e-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi e-Perkhidmatan Tahun 2012

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Jumlah

%

1

e-Bayar

1992 32% 1966 32% 1942 33% 1008 27% 732 27% 1797 32 21574 44%

2

e-Borang

3927 63% 3884  63%  3759 63% 2387 63% 1635 62% 3490 62 41877 48%

3

e-Aduan

300 5% 273 5% 259 4% 317 8% 280 10% 285 5 3556 7%

4

e-Cukai

0 0% 0 0% 0  0% 61 2% 30 1% 21 1 440 1%

5

e-Rancang

0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%

6

e-Landskap

0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%

7

e-Bangunan

0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 0 0 0 0 0%

8

e-Kejuruteraan

0 0% 0 0% 0  0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%

 

JUMLAH

6219 100% 6123 100% 5960 100% 3773 100% 2677 100% 5593 100% 67447 100%

** Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2012)