Arkib Transaksi e-Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

2011

 

No

e-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi e-Perkhidmatan Tahun 2011

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr
%
Mei
%
Jun
%
Jumlah

%

1

e-Bayar

530 

28

 655

29

525

 21

570

22

530

22

502

27

3312

24%

2

e-Borang

963

51

1082

49

1513

 63

1646

66

1549

65

1025

55

7778

59%

3

e-Aduan

 246

12

 236

11

271

 10

196

7

244

10

279

15

1472

10%

4

e-Cukai

 69

4

175

8

40

 2

30

1

25

1

45

2

384

3%

5

e-Rancang

3
1

 0

0

1
 1
4

1

0

0

0

0

8

1%

6

e-Landskap

15
2
 7
1

6

 1

7

1

9

1

0

0

44

1%

7

e-Bangunan

1

 5

1

1

 1

2

1

0

0

1

1

15
1%

8

e-Kejuruteraan

8

1

 9

1

10

 1

8

1

5

1

0

0

40

1%

 

JUMLAH

1840  100
2169
100
2367
 100
2463
100
2362
100 
1852
100
13053
100%

** Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2011)

No

e-Perkhidmatan

Bilangan Transaksi e-Perkhidmatan Tahun 2011

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Jumlah

%

1

e-Bayar

513

27

 457

23

546

 28

482

26

502

21

607

33

6419

25%

2

e-Borang

971

51

1134

58

1068

 53

957

52

1570

65

920

50

14398

57%

3

e-Aduan

284

15

249

12

295

 15

340

18

291

12

243

13

3174

12%

4

e-Cukai

104

6

93

4

54

 3

31

2

11

1

32

2

709

2%

5

e-Rancang

0
0

1

1

0
 0
1

1

0

0

1

1

11

1%

6

e-Landskap

0
0
1
1

1

 1

0

0

1

1

0

0

47

1%

7

e-Bangunan

0

0

0

0

0

 0

0

0

0

0

0

0

15
1%

8

e-Kejuruteraan

2

1

1

1

0

 0

2

1

0

0

2

1

47

1%

 

JUMLAH

1874  100
1936
100
1964
 100
1813
100
2375
100
1805
100 
24820
100%

** Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2011)