Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perancangan Bandar

 

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 36
100%
c : 36
tc: 0
dt: 0

J: 26
100%
c : 26
tc: 0
dt: 0

 

                 
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J: 13
100%
c : 13
tc: 0
dt: 0
J: 3
100%
c : 3
tc: 0
dt: 0
 

 

               
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari. J: 36
100%
c : 36
tc: 0
dt: 0

J: 17
100%
c : 17
tc: 0
dt: 0

                   
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari. J: 49
100%
c : 49
tc: 0
dt: 0
J: 22
100%
c : 22
tc: 0
dt: 0
                   
5 Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari. J: 10
100%
c : 10
tc: 0
dt: 0
J: 16
100%
c : 16
tc: 0
dt: 0
                   

 

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan