mail   Emel       Cetak

Arkib Transaksi e-Perkhidmatan

2015

Bil.

e-Perkhidmatan

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

Jumlah

%

1

e-Bayar

636

41

769

44

344

40

396

39

314

35

408

41

2867

41

2

e-Aduan

499

33

401

23

388

45

388

38

409

45

419

42

2504

36

3

e-Cukai

211

14

462

26

12

2

101

10

41

5

22

2

849

12

4

e-Kompaun

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

2

-

5

e-PeBT

2

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

5

-

6

e-Penyerahan

76

5

53

3

58

6

53

5

64

7

71

7

375

5

7

e-Pemprosesan

76

5

53

3

58

6

53

5

64

7

71

7

375

5

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

3

1

2

1

1

1

2

1

3

1

2

1

13

1

 

TOTAL

1503

100

1740

100

861

100

998

100

895

100

993

100

6990

100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2015)

Bil.

e-Perkhidmatan

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Total
%

 

1

e-Bayar

581

51 1214 66 359 41 348 40 327 36 383 37 6079 44

2

e-Aduan

354

31 425 23 344 40 337 39 395 43 465 45 4824 34

3

e-Cukai

99

8 119 6 44 5 79 9 48 5 49 5 1287 9

4

e-Kompaun

-

- - - - - - - 2 1 - - 4 1

5

e-PeBT

1

1 - - - - - - - - - - 6 1

6

e-Penyerahan

45

4 39 2 59 7 47 5 66 7 64 6 695 5

7

e-Pemprosesan

45

4 39 2 59 7 47 5 66 7 64 6 695 5

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

1

1 2 1 - - 3 2 1 1 1 1 21 1

 

JUMLAH

1126

100 1838 100 865 100 861 100 905 100 1026 100 12585 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2015)