mail   Emel       Cetak

Arkib Transaksi Perkhidmatan

2016

Bil.

e-Perkhidmatan

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei

%

Jun

%

Jumlah

%

1

e-Bayar

848

50 1472 53 505 46 570 44 383 34 304 31 4082 45

2

e-Aduan

463

27 499 18 382 36 487 38 549 49 456 47 2836 31

3

e-Cukai

221

12 604 22 49 5 74 6 70 6 52 5 1070 11

4

e-Kompaun

1

1 3 1 - - 1 1 - - 3 1 8 1

5

e-PeBT

1

1 3 1 2 1 - - - - - - 6 1

6

e-Penyerahan

67

4 60 2 67 6 66 5 59 5 78 8 397 5

7

e-Pemprosesan

67

4 60 2 67 6 66 5 59 5 78 8 397 5

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

4

1 2 1 - - 1 1 1 1 - - 8 1

 

TOTAL

1672

100 2703 100 1072 100 1266 100 1121 100 971 100 8804 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Januari - Jun 2016)

Bil.

e-Perkhidmatan

Jul

%

Ogos

%

Sep

%

Okt
%
Nov
%
Dis
%
Total
%

 

1

e-Bayar

455

42 1582 53 624 47 666 47 453 37 504 40 8366 46

2

e-Aduan

349

33 431 15 433 33 423 30 394 33 404 33 5270 28

3

e-Cukai

184

17 778 25 139 11 133 10 83 7 63 5 2450 14

4

e-Kompaun

4

1 39 1 35 3 55 4 124 10 117 9 382 2

5

e-PeBT

-

- 3 1 - - - - - - - - 10 1

6

e-Penyerahan

37

3 58 2 43 3 51 4 78 6 77 6 741 4

7

e-Pemprosesan

37

3 58 2 43 3 51 4 78 6 77 6 741 4

8

Maklumbalas / Komen Portal MPSepang

1

1 5 1 - - 3 1 2 1 1 1 20 1

 

JUMLAH

1067

100 2954 100 1317 100 1382 100 1212 100 1243 100 17980 100

**Pencapaian transaksi e-Perkhidmatan akan dikemaskini pada awal setiap bulan berikutnya.**

(Julai - Disember 2016)