mail   Emel       Cetak

Akta

 

Akta adalah merujuk kepada undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Antara akta dan kanun yang digunapakai di dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang ialah :
 
  • Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
   
  • Kanun Keseksaan (Akta 574)
   
  • Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
   
  • Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88)
   
  • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
   
  • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
   
  • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
   
  • Akta Strata 2013