Entries by project@rocketweb.my

Perubahan Tempoh Kelayakan Pendaftaran Tabung Warisan Anak Selangor (TAWAS)

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan ke 26/2014 yang telah diadakan pada 9hb Julai 2014, telah menimbang dan meluluskan perubahan tempoh kelayakan pendaftaran Tabung Warisan Anak Selangor (TAWAS) iaitu dari 1 tahun kepada 3 tahun dari tarikh kelahiran. Perubahan tempoh kelayakan pendaftaran itu telah berkuatkuasa serta merta dan mana-mana kelahiran yang […]