« Kembali

Pemakluman Bagi Kerja-Kerja Menaiktraraf Dewan Orang Ramai Di Daerah Sepang

Jabatan Kawalan Bangunan dalam proses menyelenggara dan menaiktaraf Dewan Orang Ramai di bawah seliaan Majlis bagi tahun 2017 / 2018. Berikut adalah senarai dewan yang akan dinaiktaraf oleh Jabatan Kawalan Bangunan mengikut perancangan :

Dewan Status Penutupan

Dewan Orang Ramai Putra Perdana
 
Proses analisa Tender dan lantikan Kontraktor
* Jangkaan tempoh penutupan 24 bulan

Julai 2017 -
Julai 2019


Dewan Orang Ramai Sungai Pelek
 
Proses analisa Tender dan lantikan Kontraktor
* Jangkaan tempoh penutupan 24 bulan
Julai 2017 -
Julai 2019
 

Dewan Orang Ramai Dahlia

 
Proses Iklan Sebutharga
* Jangkaan tempoh penutupan 6 bulan
 
Julai 2017 -
Disember 2017

Dewan Orang Ramai Putra Prima

 

Lantikan Kontraktor pada Januari 2018
* Jangkaan tempoh penutupan 6 bulan
 

Januari 2018 -
Jun 2018
 
Dewan Orang Ramai Dato Abu Bakar Baginda

 

Keadaan Dewan yang tidak diselenggara dan tidak dijaga
* Perancangan untuk dibuat penyelenggaraan bersama Medan Selera Lot 10 dan kawasan sekitar
 
-


Dipohon pihak tuan / puan mengambil perhatian bagi cadangan penutupan penggunaan dewan yang terlibat bagi laluan kerja-kerja menaiktaraf dan penyelenggaraan dilakukan. Tempahan dan sewaan dewan boleh dibuat selepas kerja-kerja menaiktaraf siap dan penyerahan dibuat oleh kontraktor kepada pihak jabatan.