Iklan Kekosongan Premis MPSepang 2018

Keterangan lanjut, sila klik sini.

Senarai Calon Temuduga Bil 2/2018

Sila klik mengikut jawatan dikehendaki :

  1. SENARAI CALON TEMUDUGA JAWATAN JURUTERA , GRED J41 (TETAP)
  2. SENARAI CALON TEUDUGA JAWATAN ARKITEK, GRED J41 (KONTRAK)
  3. SENARAI CALON TEMUDUGA JAWATAN JURU UKUR BAHAN, GRED J41 (KONTRAK)

Pengumuman Ralat Untuk Kerja Bangunan

Adalah dimaklumkan bagi kerja cadangan kerja-kerja menaiktaraf Medan Selera 28 Unit, Bandar Baru Salak Tinggi secara reka dan bina untuk Majlis Perbandaran Sepang pada tahun 2018. (MPSepang (BGN)400-10/12/25) telah ditangguhkan kerana terdapat perubahan gred bidang CIDB, tarikh iklan baru akan diberitahu kemudian. Sekian terima kasih dan harap maklum.

Kiosk Pembayaran Layan Diri MPSepang

3 Unit Kiosk Pembayaran Layan Diri MPSepang mula dioperasikan dan digunapakai pada mulai 14 September 2018 – Jumaat. Kiosk ini boleh menerima bayaran merangkumi modul pembayaran seperti berikut :
 
1. Cukai Taksiran
2. Kompaun
3. Sewaan
4. Bil Pelbagai
5. Cagaran ( Tunai Sahaja )
 
Penempatan kiosk adalah 2 unit di lobi Aras 1 dan 1 unit di lobi Aras 2 MPSepang. Setiap kiosk beroperasi dengan dua pilihan bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris .

Senarai Calon Temuduga Bagi 19 September 2018

Sila klik di sini untuk melihat Senarai Calon Temuduga Jawatan Pegawai Perancang Bandar Dan Desa dan di sini untuk melihat Senarai Calon Temuduga Jawatan Pembantu Penguatkuasa yang akan diadakan pada 19 September 2018.

Pertandingan Penjimatan Tenaga Elektrik Dan Air Majlis Perbandaran Sepang

Sila klik  http://smart.mpsepang.gov.my/initiatives/pertandingan-jimat-tenaga-elektrik-dan-air untuk keterangan lebih lanjut

Lanjutan Penutupan Jalan Persiaran APEC

Sila klik di sini untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi.

Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Di Bawah Seksyen 76 Kanun Tanah

PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI BAWAH SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA SECARA JUALAN TERUS MENGIKUT ARAHAN PTG SELANGOR BIL 3/2016 DI DAEARAH HULU SELANGOR

Seperti perkara berbangkit di atas, siasatan telah dibuat dan didapati tanah tapak tiada jalan keluar dan masuk. Selaras dengan Surat Arahan PTGS Bil 3/2016 (para 2.4 dan 2.5), permohonan pelupusan tanah ini perlu dibuat dengan jualan terus.

*Sila rujuk Notis dan Pelan yang dikemukakan sepeti di bawah;

https://drive.google.com/open?id=18R1pulp6reoKs9ShQZEpDZlNUHwce752

https://drive.google.com/open?id=1Vohf80Rb63LDrv6OQNNtTi5LR0YTNpQV

Harap Maklum dan Terima Kasih