Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

DASAR KESELAMATAN

& KESIHATAN PEKERJAAN

Majlis Perbandaran Sepang

beriltizam untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat kepada semuanya pekerjanya, dan individu lain dibawah kawasan kawalannya

Dato’ Puasa Bin Md.Taib, DPMS,SIS, KMN, AMS, PPT

Yang DiPertua

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG

2015 – 2017