e-Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

e-Pemprosesan

Sistem e-Pemprosesan MPSepang ini melibatkan Jabatan Teknikal Dalaman iaitu Unit Pengurusan Pusat Setempat (OSC), Jabatan Perancangan Bandar, Jabatan Landskap, Jabatan Bangunan dan Jabatan Kejuruteraan.

Jabatan Teknikal Luaran pula melibatkan Jabatan Perancangan Bandar Negeri Selangor, Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor, Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor, Jabatan Mineral Dan Geosains Negeri Selangor, Indah Water Konsotium Sdn Bhd, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd, Tenaga Nasional Berhad, Pejabat Tanah Daerah Sepang dan Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia.

Untuk melihat Manual Pengguna (Dalaman), sila klik di sini
Untuk melihat Manual Pengguna (Luaran), sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-Pemprosesan