e-Perkhidmatan

mail   Emel       Cetak

e-Penyerahan

Sistem e-Penyerahan MPSepang ini membenarkan semua Orang Awam, Pemilik Projek, Pemaju Projek, PSP, dan SP mendaftar. Setelah mendaftar, mereka boleh membuat Permohonan Cadangan Pembangunan secara di dalam talian.

Untuk melihat Manual Pengguna, sila klik di sini
Sila klik pada imej untuk teruskan

e-Penyerahan