mail   Emel       Cetak

Enakmen

Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal oleh Dewan Undangan Negeri dan hanya diterima pakai di seluruh negeri tersebut sahaja. Majlis Perbandaran Sepang menggunapakai dua (2) enakmen iaitu seperti berikut:

• Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan Negeri Selangor 1995.

• Enakmen Mengawal Lembu Kerbau (Selangor) 1971