Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

JABATAN BANGUNAN

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1

Kelulusan Pelan Bangunan

 
i

Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO).

 

8 - L 100%

 

6 – L 4 –DP 60%

16-L 1-DP 64% 5-L 3-DP 62%

4-L 100%

4-L 100%

11-L 100%

20
100%

13
100%

10
100%
8-L
100%
7-L
100%
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra.  -  5-L 100% 7-L 1-DP 87% 11-L 100%

2-L 100%

8-L 100%

2-L 100%

11
100%

4
100%
10
100%
6
100%
8
100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 86-L 100%   64-L 100% 118-L 100% 172-L 100% 135-L 100% 101-L 100% 75-L 100%

89-L 100%

152-L 100%

120-L
100%

131-L
100%

81-L
100%
iv Permit Bangunan Sementara  
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  1 bulan.  4 - L 100%  2 - L 100%  7-L 100% 4-L 100% 2-L 100% 2-L 100% 8-L 100%

1-L 100%

1-L 100%

6-L
100%
2-L
100%
3-L
100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) - 7 hari.  2 - L 100%  6-L 100% - 8-L 100% 14-L 100% 12-L 100% 2-L 100% 5-L
100%
9-L
100%

4-L
100%

3-L
100%

9-L
100%

2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. 3 - L 100%   - - - - 1-L 100% -

4-L
100%

1-L 100%

- - -
3 Aduan Pelanggan dalam tempoh 7 hari. 29 - L  100%  34 - L 100%  15-L 100% 38-L 2-DP 100%

21-L 6-DP 100%

14-L 1-DP  93%

15-L 100%

30-L
100%

36-L
100%
25-L
100%
23-L
100%
31-L
1-DP
100%
4 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari.  59 100%  37 100% 29 100% 29 100% 49 100% 66 100% 40 100%

26
100%

58
100%

22 100%

60
100%
27
100%
5 Proses Tuntutan Bayaran dalam tempoh 7 hari.  - - 6 100% - 4 100% 3 100% 4
100%
2
100%
3
100%

10 100%

8
100%
6 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari  9 100%  8 100% 3 100% 7 100% 4 100% 8 100% 2 100% 4
100%
4
100%
14
100%
7
100%
-


NOTA:

DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

Bagi Proses Tuntutan Bayaran terdapat 1 bayaran melebihi tempoh 7 hari kerana terdapat kesilapan dalam spesifikasi harga.