Jabatan Bangunan

mail   Emel       Cetak

JABATAN BANGUNAN

                                           

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1

Kelulusan Pelan Bangunan

 
i

Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 50 hari (seperti di dalam ISO).

7-L
100%
2-L
100%
11-L
100%
7-L
100%

2-L
1-T 100%

2-L
1-DP 67%

6-L
1-DP 85%

11-L
 100%

 

3-L
1-DP 85%

  
11-L
 100% 
 9-L
3-DP 85%
10-L 100% 
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 2-L
100%
4-L
100%
1-L
100%
6-L
100%

6-L
1-DP 85%

5-L
1-DP 83%

4-L
67%

2-L
1-DP 66%

 

6-L
2-DP 75%

6-L
 100%
6-L
 100% 
 3-L 100%
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 102-L
100%
74-L
100%
99-L
100%
91-L
100%
69-L 100% 79-L 100% 80-L
67% 
77-L 100%  68-L 100%  101-L
 100%
88-L
 100%
 79-L 100%
iv Permit Bangunan Sementara  
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  1 bulan. 4-L
100%
8-L
100%
8-L
100%
6-L
100%
6-L 100% 7-L 100% 7-L 100%  6-L 100%  9-L 100% 10-L 100%  7-L
 100% 
 11-L 100%
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) - 7 hari. 3-L
100%
6-L
100%
11-L
100%
15-L
100%
12-L 100% 5-L 100%  2-L 100% 2-L 100% 2-L 100%   6-L 100% 4-L
 100% 
4-L 100% 
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. 2-L
100%
3-L
100%
0 0 1-L 100% 2-L 100% 3-L 100% 3-L 100% 2-L 100%  4-L 100%   -
3 Aduan Pelanggan dalam tempoh 7 hari. 18-L
100%
13-L
100%
19-L
100%
19-L
100%

8-L
2-DP
80%

9-L
4-DP
69%

23-L
4-DP
69%

9-L
4-DP
100%

9-L
4-DP
82%
 37-L 100% 25-L
1-DP
96% 
 26-L 100%
4 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 106
100%
78
100%
75
100%
45
100%
53 100% 71
100%
60
100% 
37
100%
39
100% 
 76
100%
 38 100%  58 100%
5 Proses Tuntutan Bayaran dalam tempoh 7 hari. 0 0 0 5
100%
7
100%
2
100%
5
100%
4
100%
6
100% 
 8
100%
 4 100%  18 100%
6 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 13
100%
24
100%
25
100%
15
100%
8
100%
1
100%
11
100%
2
100%
2
100% 
3
100% 
 9 100%  5 100%


NOTA:

DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

Bagi Proses Tuntutan Bayaran terdapat 1 bayaran melebihi tempoh 7 hari kerana terdapat kesilapan dalam spesifikasi harga.