Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Bangunan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1

Kelulusan Pelan Bangunan

 
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 2-L

100%

2-L
3-DP

100%

5-L
1-DP
1-T

100%

                 
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 4-L
100%

-
8-L
100%
                 
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 69-L
100%

79-L

100%

96-L
100%
                 
iv Permit Bangunan Sementara  
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 2-L
100%

2-L

100%

4-L
100%
                 
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) - 7 hari. 9-L
100%

7-L

100%

7-L
100%
                 
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. - - -                  
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 57
100%
36
100%
38
100%
                 
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 10
100%
4
100%
9
100%
                 
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 24
100%
9
100%
3
100%
                 


NOTA:

L - Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh