Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Jabatan Bangunan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1

Kelulusan Pelan Bangunan

 
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 16-L

100%

11-L

100%

15-L

100%

7-L

100%

12-L

100%

9-L
1-DP
100%
4-L
1-DP
100%
5-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
10-L
100%
 
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 3-L
100%
8-L
100%
5-L
100%
6-L
100%
4-L
1-DP
80%
6-L
100%
1-L
100%
3-L
100%
9-L
100%
6-L
100%
6-L
100%
 
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 73-L
100%
74-L
100%
94-L
100%
110-L
100%
100-L
100%
81-L
100%
68-L
100%
78-L
100%
81-L
100%
109-L
100%
63-L
100%
 
iv Permit Bangunan Sementara  
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  1 bulan. 8-L
100%
11-L
100%
12-L
100%
12-L
100%
12-L
100%
2-L
100%
1-L
100%
5-L
100%
1-L
100%
- 1-L
100%
 
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) - 7 hari. - 1-L
100%
1-L
100%
- 1-L
100%
5-L
100%
9-L
100%
6-L
100%
10-L
100%
14-L
100%
6-L
100%
 
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. 1-L
100%
- - 1-L
100%
2-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
1-L
100%
2-L
100%
1-L
100%
-  
3 Aduan Pelanggan dalam tempoh 7 hari. 34-L
100%
24-L
100%
26-L
100%
29-L
100%
25-L
2-DP
92%

34 – L
2– DP
94%

24-L
100%
29-L
1-L
100%
31-L
8-DP
100%
29-L
100%
4-L
4-DP
100%
 
4 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 79
100%
52
100%
52
100%
35
100%
66
100%
100
100%
35
100%
100
100%
34
100%
55
100%
98
100%
 
5 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 31
100%
4
100%
9
100%
4
100%
5
100%

7
100%

9
100%
1
100%
11
100%
2
100%
5
100%
 
6 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari 1
100%
- 1
100%
2
100%
2
100%

4
100%

3
100%
7
100%
3
100%
3
100%
5
100%
 


NOTA:

DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh

Bagi Proses Tuntutan Bayaran terdapat 1 bayaran melebihi tempoh 7 hari kerana terdapat kesilapan dalam spesifikasi harga.