Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Bangunan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

1

Kelulusan Pelan Bangunan

 
i Bangunan kemudahan awam Perumahan, kedai / pejabat, kilang, institusi, kompleks dalam tempoh 30 hari (seperti di dalam ISO). 6-L

100%

10-L

100%

5-L
1-DP
1-T
100%

11-L
100%
4-L
100%
9-L
100%
4-L
2-DP
66%
5-L
100%
6-L
100%
     
ii Rumah sesebuah / berkembar dalam tempoh 24 jam dengan syarat telah mempunyai kelulusan infra. 2-L
100%

6-L

100%

8-L
100%
6-L
100%
3-L
100%
10-L
100%
4-L
100%
3-L
100%
9-L
100%
     
iii Tambahan atau pindaan rumah / kedai / pejabat / kilang dalam tempoh 24 jam dengan  syarat bayaran dan   dokumen lengkap. 66-L
100%

62-L

100%

96-L
100%
76-L
100%
91-L
100%
69-L
100%
52-L
100%
78-L
100%
81-L
100%
     
iv Permit Bangunan Sementara  
a Yang   melibatkan ulasan  teknikal  dalam tempoh  30 hari. 7-L
100%

14-L

100%

4-L
100%
4-L
100%
7-L
100%
5-L
100%
2-L
100%
5-L
100%
1-L
100%
     
b Yang tidak melibatkan ulasan  teknikal (seperti papan   tanda projek dan  hoarding) - 7 hari. 2-L
100%
5-L

100%

7-L
100%
12-L
100%
6-L
100%
8-L
100%
6-L
100%
6-L
100%
10-L
100%
     
2 Kelulusan CFO dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang E. - - - - - 1
100%
1
100%
1-L
100%
2-L
100%
     
3 Pemulangan Wang Cagaran dalam tempoh 7 hari. 39
100%
39
100%
38
100%
96
100%
54
100%
19
100%
24
100%
100
100%
34
100%
     
4 Tuntutan Bayaran Kontraktor dalam tempoh 7 hari. 14
100%
8
100%
9
100%
6
100%
8
100%
7
100%
2
100%
7
100%
3
100%
     
5 Membuat Ulasan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) bagi permohonan kebenaran merancang dalam tempoh 14 hari
100%

100%

100%

100%

100%100%

100% 100% 100%      


NOTA:

L - Lulus
DP  – Dalam Proses
LT   – Lebih Tempoh