Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Kejuruteraan

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT DIS
1. Proses permohonan kelulusan pelan kerja tanah, jalan dan perparitan yang lengkap dan mematuhi syarat- syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 60 hari bekerja.                      
1a - Kelulusan kerja tanah. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
1b - Kelulusan jalan dan perparitan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
1c - Kelulusan kerja tanah, jalan dan perparitan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
2. Proses permohonan kelulusan pelan lampu awam yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 30 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
3. Pengakuan penerimaan pelan struktur yang lengkap dan mematuhi syara-syarat teknikal akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
4. Proses pemohonan kelulusan permit korekan jalan dan permit laluan yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    
5. Poses permohonan ambilalih infrastruktur yang lengkap akan diberi dalam tempoh 14 hari berkerja. 100% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100%    
6. Memberi ulasan kebenaran merancang yang diterima daripada OSC dalam tempoh 14hari bekerja.                      
7. Mengambil tindakan terhadap aduan kerosakan jalan, longkang, lampu jalan, lampu isyarat, dan tebing runtuh dalam masa 48 jam/hari bekerja.                      
7a. Kerosakan jalan raya 25% 53% 60% 52% 58% 54% 13% 88% 72%    
7b. Kerosakan longkang 20% 33% 33% 11% 25% - 20% 0 100%    
7c. Kerosakan lampu awam 100% 95% 89% 95% 98% 94% 51% 97% 70%    
7d. Kerosakan lampu isyarat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%    
7e. Kerosakkan aduan lain-lain - - - - - - - - -