Jabatan Kesihatan Persekitaran

mail   Emel       Cetak

Ketua Jabatan : Kuzaini Bin Hamidon

Carta Organisasi

Objektif

Berkolabrasi bersama warga Daerah Sepang untuk menjadikan Daerah Sepang sebuah Daerah yang bersih, cantik, hijau, dan tersusun dengan adanya satu kawalan pembangunan landskap yang dapat memberikan keselesaan dan kesejahteraan kepada penduduk di samping memastikan pembangunan yang dibangunkan tidak menjejaskan alam semulajadi.

 

Piagam Pelanggan

  • Melaksanakan aktiviti kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas kes dilaporkan.
  • Menjalankan pemeriksaan dan penggredan premis.
  • Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
  • Menerima, menyiasat dan memberi maklum balas ke atas aduan awam di dalam tempoh 7 hari bekerja.
  • Menjalankan pemeriksaan dan pengauditan tandas awam sebanyak 10 unit setiap bulan.