Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

BAHAGIAN KESIHATAN

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas kes dilaporkan. 2 KES 1 KES 2 KES 7 KES 0 KES 3 KES  7 KES 14 KES  5 KES  5 KES  6 KES  1 KES
2 Menjalankan pemeriksaan dan penggredan premis. 91
Premis
75
Premis
72
Premis
92
Premis
95
Premis
83
Premis
47 Premis  82 Premis  91 Premis  90 Premis    80 Premis 83 Premis 
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta. 26
(PB)
336
(R)
19
(PB)
177
(R)
19
(PB)
60
(R)
16
(PB)
23
(R)
9
(PB)
13
(R)
22
(PB)
25
(R)
20
(PB)
5
(R) 
10
(PB)
6
(R)
11
(PB)
8
(R) 
7
(PB)
0
(R) 
 5
(PB)
2
(R)
0
(PB)
2
(R) 
4

Menyiasat dan memberi maklum balas ke atas aduan awam di dalam tempoh 7 hari bekerja.
- Aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
- Aduan melebihi tempoh 7 hari bekerja.

< 44

> 4

< 32

> 12

< 67

> 0

 < 30

>

< 50

> 0

< 42

> 3

 < 50

> 0

< 48

> 5

< 62

> 0
< 58

> 7 
 < 40

> 5
 < 44

> 0
5

Menjalankan pemeriksaan dan pengauditan tandas awam sebanyak 10 unit setiap bulan.

19
Unit
30
Unit
68
Unit
36
Unit
22
Unit
81
Unit
32
Unit
37
Unit
 72   Unit 66   Unit  37   Unit 

 61  Unit


*PETUNJUK

- JA (Jumlah Aduan)
- S (Selesai)
- DT (Dalam Tindakan)