Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

UNIT PERKHIDMATAN BANDAR

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois.  120/120
100%
52/52
100% 
80/80
100%
80/80
100%
100/100
100%
95/95
100%
106/106
100%
83/83
100% 
80/80
100% 
80/80
100%
115/115
100%
118/118
100%
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.  100% 100%  100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100% 100% 100%
3 Aduan-aduan awam akan disiasat dan diambil tindakan tidak melebihi 14 hari bekerja.

 

Aduan
diterima
= 67

Selesai
 
=85%

 

Aduan
diterima
= 77

Selesai =86%

 

Aduan
diterima
= 52

Selesai =92%

 

Aduan Diterima = 96%

Selesai = 86%

 

Aduan Diterima = 92%

Selesai = 99%

 

Aduan Diterima = 56%

Selesai = 84%

 

Aduan Diterima = 61%

Selesai = 97%


Aduan Diterima = 91%

Selesai = 97%

 

Aduan Diterima = 96%

Selesai = 99%

Aduan Diterima = 75%

Selesai = 90%

Aduan Diterima = 71%

Selesai = 75%

Aduan Diterima = 56%

Selesai = 93%