Jabatan Kesihatan - Unit Perkhidmatan Bandar

mail   Emel       Cetak

JABATAN KESIHATAN - UNIT PERKHIDMATAN BANDAR

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Memproses tuntutan bayaran daripada kontraktor atau pembekal di dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terima inbois. 80/80
100%
78/78
100%
70/70
100%
 105/105
100%
100/100
100%
94/94
100%
102/102
100%
 120/120(100%) 118/118 (100%)  120/120 (100%)   115/115 (100%)  
2 Mengawalselia perkhidmatan pembersihan dan pengurusan sisa pepejal oleh kontraktor lantikan Majlis setiap hari bekerja serta memastikan tugas dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%   
3 Aduan-aduan awam akan disiasat dan diambil tindakan tidak melebihi 14 hari bekerja. Aduan diterima = 70
Selesai
= 100%
Aduan diterima = 57
Selesai
= 93%
Aduan diterima = 61
Selesai
= 85%
Aduan diterima = 38
Selesai
= 92% 
Aduan diterima = 55
Selesai
= 96%
Aduan diterima = 55
Selesai
= 87%
Aduan diterima = 102
Selesai
= 92%
 Aduan diterima = 102
Selesai
= 91%
 Aduan diterima = 191
Selesai
= 85%
 Aduan diterima = 85
Selesai
= 88%
 Aduan diterima = 71
Selesai
= 75%