Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

mail   Emel       Cetak

Jabatan Kesihatan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti kawalan pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 3 Aduan
100%
1
Aduan
100%
8 Aduan
100%

Aduan
100%
7
Aduan
100%
TIADA 6
Aduan 100%
4
Aduan 100%
6
Aduan 100%
4
Aduan 100%
6
Aduan 100%
7
Aduan 100%
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 1
Aduan
1
Aduan
- - 3 Aduan 
100%
TIADA TIADA 3
Aduan
100%
1
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
- Permohonan Baru (PB).
- Memperbaharui (R).

15 (PB)(R)
100%

8 (PB)(R)
100%

9
(PB)(R)
100%

13
(PB)(R)
100%

4
(PB)(R)
100%

8
(PB)(R)
100%
4
(PB)(R)
100%
2
(PB)(R)
100%
6
(PB)(R)
100%
5
(PB)(R)
100%
5
(PB)(R)
100%
1
(PB)(R)
100%
4

Menyiasat dan memberi maklumbalas ke atas aduan awam di dalam tempoh 7 hari bekerja.
- Maklumbalas aduan dalam tempoh 7 hari bekerja.
- Maklumbalas aduan melebihi tempoh 7 hari bekerja.

84
0
100%

45
0
100%

67
0
100%

67
0
100%

46
0
100%

6
0
100%
56
0
100%
68
0
100%
51
0
100%
48
0
100%
59
0
100%
49
0
100%
5

Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 hari.

12
Unit
100%
5
Unit
100%
10
Unit
100%
56
Unit
100%
36
Unit
100%
7
Unit
100%
8
Unit
100%

Unit 
100%
8
Unit
100%
8
Unit
100%
8
Unit
100%
10
Unit
100%