Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Kesihatan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 5
Aduan
100%
4
Aduan
100%
5
Aduan
100%
4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
1
Aduan
100%
6
Aduan
100%
4
Aduan
100%
6
Aduan
100%
     
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
Tiada Tiada Tiada 3
Aduan
100%
Tiada 3
Aduan
100%
1
Aduan
100%
     
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
- Permohonan Baru (PB).
- Memperbaharui (R).

18 (PB)(R)
100%

5 (PB)(R)
100%

14 (PB)(R)
100%
9 (PB)
(R)
100%
5 (PB)(R)
100%
5 (PB)(R)
100%
4 (PB)(R)
100%
6 (PB)(R)
100%
5 (PB)(R)
100%
     
4

Mengambil Tindakan ke atas aduan kacau ganggu berkaitan Premis terbiar / Semak samun Dalam 60 Hari

5
Unit
100%

5
Unit
100%

8
Unit 
100%
13
Unit 
100%
13
Unit 
100%
9
Unit
100%
8
Unit
100%
5
Unit
100%
8
Unit
100%