Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Kesihatan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
                   
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 4
Aduan
100%
2
Aduan
100%
                   
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
- Permohonan Baru (PB).
- Memperbaharui (R).

14 (PB)(R)
100%

35 (PB)(R)
100%

                   
4

Mengambil Tindakan ke atas aduan kacau ganggu berkaitan Premis terbiar / Semak samun Dalam 60 Hari

49
Unit
100%

69
Unit
100%

                   
5 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari  2
Unit
100%
9
Unit
100%