Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Kesihatan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi dalam tempoh 48 jam selepas aduan dilaporkan. 4
Aduan
100%
4
Aduan
100%
6
Aduan
100%
1
Aduan
100%
4
Aduan
100%
1
Aduan
100%
1
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
5
Aduan
100%
   
2 Menjalankan pemeriksaan dan tindakan ke atas aduan berkaitan kebersihan premis makanan dan berkaitan dalam tempoh 48 jam selepas auan diterima. 4
Aduan
100%
2
Aduan
100%
4
Aduan
100%
5
Aduan
100%
0
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
3
Aduan
100%
3
Aduan
100%
2
Aduan
100%
   
3 Memproses dan meluluskan permohonan Lesen Anjing yang lengkap secara serta-merta.
- Permohonan Baru (PB).
- Memperbaharui (R).

14 (PB)(R)
100%

35 (PB)(R)
100%

14 (PB)(R)
100%
18 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
7 (PB)(R)
100%
8 (PB) 1 (R)
100%
9 (PB) 2 (R)
100%
7 (PB) 3 (R)
100%
6 (PB)
(R)
100%
   
4 Mengambil tindakan ke atas aduan kacauganggu berkaitan premis terbiar / semak samun dalam 60 Hari  2
Unit
100%
9
Unit
100%
6
Unit
100%
5
Unit
100%
13
Unit
100%
9
Unit
100%
9
Unit
100%
7
Unit
100%
11
Unit
100%
12
Unit
100%