Pencapian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

                                              JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2014
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1.

Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.

Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%