Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit

mail   Emel       Cetak

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV
1 Mendaftarkan dan melabelkan aset yang dibeli dalam tempoh 14 hari daripada tarikh terimaan di Jabatan Khidmat Pengurusan. 100%
(49)
100%
(651)
100%
(20)
100%(4) 100%(4) 100%(133) 100% (52) -  -  100% (4)  -
2 Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat. 100% 100% 100%  100%  100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
3 Memastikan buku log, kad touch n go dan penggunaan minyak kenderaan Majlis diperiksa sebulan sekali. 100% 100% 100%  100%  100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
4 Mengiklankan tawaran Tender dalam tempoh dua puluh lapan (28) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan jabatan dan dipaparkan di papan kenyataan Majlis, laman sesawang Majlis dan Tender Selangor. 0 100% 100%  100%  100% - 100% -  100%  100%  -
5 Mengiklankan tawaran Sebut Harga dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan jabatan dan dipaparkan di papan kenyataan Majlis, laman sesawang Majlis dan Tender Selangor. 100%
(8)
100%
(16)
100%
(7)
 100%(31)  100% (30) 100% (12) 100% (13) 100%
(4)
 100% (8)  100% (30)  100% (7)
6 Memanggil mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga / Tender bersidang dalam masa sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh penyiapan laporan analisa Sebut Harga / Tender. 100% 100% 100%  100%  100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%
7 Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. 0 0 0 0  0 100% 0 0 50%  0  100%
8 Menyediakan latihan tujuh (7) hari setahun bagi warga kerja MPSepang. 0 0 0 0  0 0 0 0   0  0  0
i) Kumpulan Pengurusan 1/40 2/40 9/40  26/40  37/38 36/38 36/37 36/37  37/37  37/37  37/37
ii) Kumpulan Sokongan 2 0/67 1/67 6/67  67/67  51/65 55/65 56/69 56/69  62/69  63/69  71/71
ii) Kumpulan Sokongan 3 0/358 5/356 17/356 41/356 145/356 163/355 199/380 210/383  222/383  309/383  364/370