Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2015

mail   Emel       Cetak

Jabatan Khidmat Pengurusan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2015
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1.

Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.

Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender.

- - - 100%
(46)
- 100% 100%
(24)
100%
(8)
100%
(24)
100%
(44)
100%
(12)
100%
(10)
3. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. - - - - - 100% - - - - 100% 100%