Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Khidmat Pengurusan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1.

Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%          
2. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan. - - - - - - -