Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Khidmat Pengurusan

 

BIL PIAGAM PELANGGAN  PECAPAIAN & PERATUSAN TAHUN 2017
    JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT OKT NOV DIS
1.

Menyediakan deraf minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 2 hari bekerja dan mengedarkan minit mesyuarat Majlis dalam tempoh 5 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat.

                       
2.

Memproses sebut harga dan tender dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen  Jawatankuasa Sebut Harga/Tender.

                       
3. Memproses permohonan dan pelantikan baru dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tutup iklan.