Jabatan Korporat Dan Pembangunan Masyarakat

mail   Emel       Cetak

JABATAN KORPORAT DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Mengemukakakan maklum balas status aduan pelanggan dalam tempoh (14 hari dari tarikh aduan diterima). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100% 100%
2 Menyediakan dan mengedarkan Buletin Semarak Api (setiap 3 bulan sekali terbitan). 0 0 0 - - 1 - -  1  -  - -
3 Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan (3 kali setahun). 0 1 1 1 - - - -  -  2  - -
4 Kajian Semula Prosedur MS ISO 9001: 2008 (3 kali setahun). 0 0 1 1 - - 1 -  -  -  - -
5 Masa menunggu di kaunter tidak melebihi 5 minit (tidak pada waktu puncak iaitu Januari hingga Februari dan Julai hingga Ogos). 4077
4866
90.6%
2974
4690
63.4%
2448
3192
76.7%
1680 1808 92.9% 1582 1667 95% 1794
2011
89.2%
2135
2234
95.6%
1766 1964 89.9%  1546 1621 95.4%  1763 1888 93.3%   1184 1538 76.98% 1646 1754 93.84%
6 Maklum balas tempahan kemudahan awam (3 hari bekerja dari tarikh kelulusan Tuan YDP / Tuan TYDP). 189
100%
189
100%
198
100%
151
100%
136
100%
197
100%
112 100% 169 100%  168 100%  243 100%   229 100% 168 100%
7 Memproses Borang Pembelian (BP) dan Tempahan Kerajaan (LO) bagi program PeBT dan JPP (3 hari bekerja). 24/24 100% 55/55 100% 27/27 100% 13/13 100% 7/7 100% 28/28 100% 35/35 100% 41/41 100%  25/25 100%  27/27 100% 30/30 100%   65/65 100%