mail   Emel       Cetak

Jabatan Pembangunan Masyarakat


Ketua Jabatan : Puan Zelda binti Mohd Zamri

Bahagian Belia, Sukan dan Kemasyarakatan

Carta Organisasi

Ketua Unit : Encik Mohamad Firdaus Bin Mohamad Marji

Objektif

  • Bahagian ini berperanan untuk membentuk imej dan juga sebagai saluran utama kepada orang awam dan majlis juga berusaha untuk mendapatkan sistem maklumat dalam perniagaan bagi membolehkan kualiti kerja yang optimum.

Piagam Pelanggan

  • Memastikan program kemasyarakatan diadakan sekurang-kurangnya sebulan sekali dan diaktifkan oleh semua 24 zon daripada JPP.
  • Untuk memastikan bahawa permohonan yang dikemukakan oleh setiap zon. Program JPP diadakan sekurang-kurangnya 3 hari bekerja dan program di promosikan kepada orang ramai. 
  • Membolehkan program penggerak Belia Tempatan (PeBT) diadakan sekurang-kurangnya tiga kali setahun di 24 zon masing-masing. 
  • Menyediakan program-program sosial anjuran JPP sekurang-kurangnya dua kali setahun melibatkan 24 JPP. Ini menunjukkan bahawa hubungan dan kerjasama zon dengan zon lain sentiasa wujud.
  • Menganjurkan program belia memegang sekurang-kurangnya tiga kali setahun yang melibatkan 24 PeBT Zon untuk rangkaian antara 24 PeBT Zon sentiasa kukuh. 
  • Tuntutan perbelanjaan JPP di aplikasikan pemprosesan dan memberikan kelulusan dalam tempoh 24 jam.