Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

JABATAN LANDSKAP

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist' yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 5/5  7/7 13/13 15/15 13/13 10/10 3/3 8/8 1/1 6/6 5/5 7/7
PERATUSAN
100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Semua permohonan landskap akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam masa 2 minggu (bergantung kepada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC).  Telah terima Sebanyak 5 permohonan bagi bulan januari namun telah dimasukkan ke dalam Mesyuarat OSC Bil.02/2014 kerana perlantikan Ahli majlis 2014 7/7 13/13 15/15 12/12 10/10 3/3 8/8 1/1 6/6 5/5 7/7
PERATUSAN
 - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3

Memproses bayaran  dalam tempoh 7 hari bekerja.

 43/43 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30 30/30
PERATUSAN
100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 15 hari bekerja. 20/20  8/8 27/27 21/21 13/13 17/17 15/15 13/13 17/17 15/15 13/13 12/12
PERATUSAN
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5

Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.

 3/3 2/2 6/6 5/5 3/3 4/4 6/6 5/5 3/3 3/3 4/4 3/3
PERATUSAN
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6

Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / Ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh 14 hari bekerja.

 45/45 50/50 25/25 32/32 54/54 41/41 32/32 66/66 65/65 74/74 65/65 57/57
PERATUSAN
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%