Jabatan Landskap

mail   Emel       Cetak

JABATAN LANDSKAP

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist' yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 6 / 6 5 / 5 7 / 7 4 / 4 9 / 9 6 / 6 7 / 7   4 / 4  6 / 6  7 / 7  12/12  
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100%  100%  100%   
2 Semua permohonan landskap akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam masa 2 minggu (bergantung kepada tarikh Mesyuarat Jawatankuasa OSC). 9 / 9 14 / 14 7 / 7 4 / 4 9 / 9 6 / 6  7 / 7   4 / 4 6 / 6   7 / 7 12/12   
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100%   100% 100%  100%   
3

Memproses bayaran  dalam tempoh 7 hari bekerja.

25 / 25 1 / 1 25 / 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25 25/25  25/25  30/30  30/30 30/30   
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100% 100%   100%  
4 Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 15 hari bekerja. 27 / 27 29 / 29 27 / 27 29 / 29 26 / 26 13 / 13  21/21 23/23   14/14 14/14  20/20   
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%   
5

Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya.

7 / 7 3 / 3 5 / 5 5 / 5 6 / 6 5 / 5 5 / 5  6 / 6   5 / 5 6 / 6  7 /  7  
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100% 100%  100%   
6

Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / Ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh 14 hari bekerja.

55 / 55 43 / 43 54 / 54 62 / 62 50 / 50 53 / 53 55 / 55   22 / 22  62/62 67/67   70/70  
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%   100% 100%