Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

mail   Emel       Cetak

Jabatan Landskap

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2015
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist' yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 10/10 5/5 3/3 6/6 5/5 9/9 6/6 6/6 6/6 2/2 3/3 4/4
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Memproses bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja. 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32 32/32 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3

Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 15 hari bekerja.

10/10 9/9 17/17 22/22 13/13 4/4 11/11 17/17 10/10 9/9 10/10 11/11
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 2/2 2/2 6/6 5/5 5/5 4/4 5/5 7/7 5/5 5/5 4/4 5/5
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5

Mengemukakan maklumbalas / tindakan aduan yang dikemukakan oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / Ahli Majlis / agensi kerajaan dengan serta merta atau dalam tempoh 14 hari bekerja.

91/91 54/54 89/89 66/66 70/70 58/58 63/63 65/65 58/58 50/50 76/76 77/77
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%