Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Landskap

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Semua permohonan landskap yang lengkap serta teratur mengikut ‘checklist' yang disediakan akan diluluskan dalam tempoh 30 hari daripada penerimaan permohonan. 6/6 4/4 6/6 11/11 9/9 11/11 6/6 6/6 6/6      
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
2 Memproses bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja. - - - - - - - 45/45 45/45      
PERATUSAN
- - - - - - - 100% 100%      
3

Memberi ulasan Kebenaran Merancang dalam tempoh 15 hari bekerja.

17/17 6/6 11/11 17/17 3/3 28/28 8/8 17/17 10/10      
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%      
4 Membuat persiapan hiasan yang cantik dan kemas untuk sebarang majlis keraian dalam masa 1 hari dan pokok-pokok hiasan akan dipunggah dalam masa 2 hari berikutnya. 5/5 2/2 11/11 13/13 6/6 4/4 9/9 7/7 5/5      
PERATUSAN
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%