Jabatan Penguatkuasa Dan Pelesenan - Bahagian Pelesenan

mail   Emel       Cetak

BAHAGIAN PELESENAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 31 26 24 60 20  34  26  15  26  39  29  92
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 41 25 40 38 35  49  31  19  39  35  17  10