Jabatan Penguatkuasa Dan Pelesenan - Bahagian Penguatkuasa

mail   Emel       Cetak

BAHAGIAN PENGUATKUASA

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2013
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan penerimaan, pengedaran dan maklum balas aduan awam yang diterima dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari. 04 / 32
87%
35 / 39
90%
23 / 30
77%
47 / 33 70% 37 / 45 85% 23 / 29 79% 23 / 29 79% 20 / 31 64%  30 /35 86%   37 /38 82%  27 /31  87%   32/36 88% 
2 Menguruskan dokumen lengkap bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit. 100% 100% 100% 100%  100%  100%  100% 100%  100% 100%  100%  100% 
3 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. (167 buah / RM40975)
100%
(180 buah / RM42460)
100%
(205 buah / RM50405)
100%
(206 buah / RM47415)100% (203 buah / RM49450)100% (199 buah / RM50790) 100% (207 buah / RM49040) 100% (141 buah / RM34605) 100%  (192 buah / RM45765) 100%  (211 buah / RM51155) 100% (203 buah / RM48290) 100%   (185 buah/ RM39600) 100% 
4 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. (1657)
100%
(1439)
100%
(2024)
100%
(1265)100% (1461)100% (1597)100% (1194)100%  (888)100% (1754) 100%   (1504) 100% (2054) 100%  (1649) 100%