Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

BAHAGIAN PENGUATKUASAAN

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2014
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan penerimaan, pengedaran dan maklum balas aduan awam yang diterima dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari.  34/36 94%  36/39 92%  35/37 95% 46/46 100% 52/55 95% 44/44 100% 35/35 100% 47/47
100%
54/54
100%
57/57
100%
  60/60
100%
59/60
98.3%
2 Menguruskan bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui.  100%  100% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 160
Buah /
RM37375 100% 
 202 buah / RM46660 100%  211 buah / RM40470 100%  219 buah/
RM50170 100%
191 buah/ RM45080 100% 220 buah/ RM51710 100% 141
buah/ RM33,730 100%
221
buah/
RM50.020
100%
216
buah/
RM49.910
100%
212
buah/
RM49.370
100%
194
buah/
RM47.181
100%
184
buah/
RM43.410
100%
4 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti.  (1645) 100%  (1430) 100% (1888) 100% 

(1900)
 100%

(1735) 100% (1541) 100% (696) 100% (1241)
100%
(1251)
100%
(1379)
100%
(940)
100%
(1126)
100%
5. 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan  - - - - - - - - 39/43  90.7% 2/3  66.7% 33/45  73% 20/26  76%