Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

BAHAGIAN PELESENAN

BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL AUG SEPT OKT NOV DIS
1 Semua permohonan yang lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diproses dan diberi keputusan dalam tempoh 14 hari bekerja (keputusan termasuk lulus, tangguh dan tolak). 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 81%
2 Permohonan bagi lesen tidak berisiko yang telah lengkap dan mematuhi syarat-syarat pelesenan diberi keputusan serta merta. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah permohonan dan pengeluaran lesen dalam tempoh 14 hari. 21 23 29 77 85 29 33 22 25 20 66 32
4 Jumlah permohonan dan pengeluaran  lesen  serta merta. 38 22 39 42 39 52 29 31 26 34 70 78
  JUMLAH 59 45 68 119 124 81 62 53 51 54 136 110

Jumlah Lesen 14 hari           :    344

Jumlah Lesen Serta merta  :    318

Jumlah Keseluruhan            :    662