Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Penguatkuasa

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2016
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%  
100% 100%
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 158
(33,390)
195
(46,735)
264
(57,025)
239
(61,565)
238
(55,250)
143
(33,660)
107
(24,690)
258
(55,225)
134
(25,160)
242
(51,949)
220
(46,425)
204
(42,270)
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. (665) 100% (723) 100% (1057)
100%
(868)
100%
(740)
100%
(381)
100%
(233)
100%
(982)
100%
(532)
100%
(633)
100%
(585)
100%
(307)
100%
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan  6/41 15% 28/98 28% 8/49
16%
5/36
14%
8/16
50%
1/17
0%
0/33
0%
90/93
97%
16/16
0%
65/65
100%
41/41
100%
53/53
100%