Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Kandungan Jurnal

 

BIL PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN DAN PERATUSAN TAHUN 2017
JAN
FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS
1 Menguruskan proses pengeluaran bil pembayaran bagi tuntutan barang sitaan dan kenderaan tunda dalam  tempoh 15 minit setelah harga dipersetujui. 100% 100% 100%                  
2 Proses pemasangan kelengkapan tunda pada kenderaan yang ditunda sehingga kenderaan tersebut dialihkan dalam tempoh 15 minit setelah kesalahan dikenalpasti. 158
(33,390)
195
(46,735)
264
(57,025)
                 
3 Pengeluaran Notis Kesalahan serta merta setelah kesalahan dikenalpasti. (665) 100% (723) 100% (1057)
100%
                 
4 85 % Notis amaran yang dikeluarkan perlu diambil tindakan susulan mengikut tempoh yang ditentukan  6/41 15% 35/98 28% 8/49
16%