Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 980
100%
775
100%
495
100%
490
100%
721
100%
782
100%
700
100%
730
100%
755
100%
290
100%
    6791
100%
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari.
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman. 0 0 100%
87/87
0 0 0 0 100%
239/239
TP TP     326
100%
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 2018/2018
100%
350/350
100%
561/561
100%
349/349
100%
144/144
100%
1228/1228
100%
2538/2538
100%
643/643
100%
176/176
100%
153/153
100%
    8160
100%
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1 0 2/2
100%
2/2
100%
TP TP 1/1
100%
TP 0 1/1
100%
    7
100%
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 1/1
100%
2/2
100%
3/3
100%
11/11
100%
4/4
100%
TP 6/6
100%
4/4
100%
2/2
100%
TP     33
100%