Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Memastikan semua pegangan dinilai dalam tempoh 7 bulan daripada CCC.  - 641
6/8 75% 
-      74      4/4 100%  114
5/5 100%
 233   3/3 100% 20
3/3 100%
1082
2 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.  -  311 284 - - - - 278
214 100%
589
3 Memastikan caruman membantu kadar kutipan 100 peratus.  -  - 35.0%
2.0
Juta
91.55%
5.31 Juta
91.55%
5.31 Juta
91.55%
5.31 Juta
91.55%
5.31 Juta
23.24 Juta
4 Memastikan kontraktor penyelenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. - 100%   100% 100% 99.7% 100% 100% - 99.95
5 Memastikan Kutipan sewa bulanan mencapai 80 peratus.  87.28 84.11   80.17 82.95 83.74 81.19 71.17   570.61
6 Memastikan tawaran dibuat selepas 14 hari Jawatankuasa pemilihan penyewa memilih penyewa yang layak.  2 0 3 0 3 0 8

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN SEP OKT NOV DIS JUMLAH
PENCAPAIAN
1 Permohonan pindahmilik yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 294 428 680 556 1958
2 Permohonan tukar alamat surat menyurat yang dikemukakan bersama dokumen lengkap dan mematuhi syarat di kaunter Jabatan Penilaian akan diproses dalam masa 1 hari. 294 428 680 556 1958
3 Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal tamat. - - 0 0 0
4 Surat Pengesahan Cukai Taksiran dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 144 130 101 107 482
5 Surat Pengesahan Tempat Letak Kenderaan Berat dikeluarkan dalam masa 7 hari daripada permohonan lengkap. 1 6 1 1 9
6 Surat tawaran sewaan premis dikeluarkan dalam tempoh 14 hari selepas pengesahan kerosakan daripada Jabatan Bangunan. 7 0 2 0 9