Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta

mail   Emel       Cetak

Ketua Jabatan : Encik Mohd Fahmy bin Tumut

Carta Organisasi

Objektif

  • Memastikan semua pegangan yang tidak dikecualikan daripada kadar di dalam kawasan Majlis dinilai dengan adil dan munasabah bagi maksud kadaran dan harta-harta Majlis diuruskan secara optima.

Piagam Pelanggan

  • Memastikan semua pegangan dinilai dalam tempoh 7 bulan daripada CCC.
  • Memastikan permohonan remisi diproses dan diputuskan mengikut tempoh 1 bulan selepas penggal taman.
  • Memastikan caruman membantu kadar kutipan 100 peratus.
  • Memastikan kontraktor penyelenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
  • Memastikan Kutipan sewa bulanan mencapai 80 peratus.
  • Memastikan tawaran dibuat selepas 14 hari Jawatankuasa pemilihan penyewa memilih penyewa yang layak.