Pencapian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

 

JABATAN PERANCANG BANDAR

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J : 29
88.46%

c :23
tc :3
dt : 0

 

J : 35
100%

c :35
tc :0
dt : 0

J : 32
100%

c :32
tc :0
dt : 0

 

J : 36
100%

c :36
tc : 0
dt : 0

J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0

J : 25
100%

c :25
tc : 0
dt : 0

J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0

J : 10
100%

c : 10
tc :0
dt : 0

J : 21
100%

c : 21
tc :0
dt : 0

J : 28
100%

c : 28
tc :0
dt : 0
J : 35
100%

c : 22
tc :0
dt : 13
J : 32
100%

c : 32
tc :0
dt : 0
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J : 2
100%

c : 0
tc : 2
dt : 0
 J : 4
100%

c : 4
tc : 0
dt : 0
  J : 5
100%

c : 5
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%

c : 9
tc : 0
dt : 0
J : 4
100%

c : 2
tc : 2
dt : 0
J : 8
100%

c : 8
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%

c : 9
tc : 0
dt : 0

J : 10
100%

c : 10
tc : 0
dt : 0

J : 6
100%

c : 6
tc :0
dt : 0

J : 5
100%

c : 5
tc :0
dt : 0
J : 12
100%

c : 12
tc :0
dt : 0
J : 1
100%

c : 1
tc :0
dt : 0
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari.

J : 21
100%

c : 21
tc :0
dt : 0

 

J : 4
100%

c : 4
tc :0
dt : 0

 

 

J : 12
100%

c : 12
tc :0
dt : 0

J : 22
100%

c : 22
tc :0
dt : 0

J : 7
100%

c : 7
tc :0
dt : 0

J : 4
100%

c : 4
tc :0
dt : 0

J : 15
100%

c : 15
tc :0
dt : 0

J : 13
100%

c : 13
tc : 0
dt : 0

J : 34
100%

c : 34
tc :0
dt : 0

J : 20
100%

c : 20
tc :0
dt : 0
J : 32
100%

c : 32
tc :0
dt : 0
J : 20
100%

c : 20
tc :0
dt : 0
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari.

J : 21
100%

c : 21
tc :0
dt : 0

 

J : 28
100%

c : 28
tc :0
dt : 0

 

J : 35
100%

c : 35
tc :0
dt : 0

J : 30
100%

c : 30
tc :0
dt : 0

J : 21
100%

c : 21
tc :0
dt : 0

J : 29
100%

c : 29
tc :0
dt : 0

J : 20
100%

c : 20
tc :0
dt : 0

J : 18
100%

c : 18
tc : 0
dt : 0

J : 30
100%

c : 30
tc :0
dt : 0

J : 32
100%

c : 32
tc :0
dt : 0
J : 27
100%

c : 27
tc :0
dt : 0
J : 28
100%

c : 28
tc :0
dt : 0
5 Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari.

J : 2
100%

c : 2
tc :0
dt : 0

J : 4
100%

c : 4
tc :0
dt : 0

 

J : 1
100%

c : 1
tc :0
dt : 0

J : 0
100%

c : 0
tc :0
dt : 0

J : 5
100%

c : 5
tc :0
dt : 0

J : 5
100%

c : 5
tc :0
dt : 0

J : 7
100%

c : 7
tc :0
dt : 0

J : 5
100%

c : 5
tc : 0
dt : 0

J : 9
100%

c : 9
tc :0
dt : 0

J : 7
100%

c : 9
tc :0
dt : 0
J : 7
100%

c : 9
tc :0
dt : 0
J : 5
100%

c : 7
tc :0
dt : 0

 

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan