Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2016

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perancang Bandar

 

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J : 36
100%
C : 36
tc : 0
dt : 0
J : 37
100%
C : 37
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%
C : 23
tc : 0
dt : 0
J : 32
100%
C : 19
tc : 0
dt : 13
J : 23
100%
C : 23
tc : 0
dt : 0
J : 30
100%
C : 18
tc : 0
dt : 12
J : 22
100%
C : 7
tc : 0
dt : 15
J : 13
100%
C : 13
tc : 0
dt : 0
J : 17
100%
C : 13
tc : 0
dt : 4
     
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. J : 6
100%
C : 7
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%
C : 3
tc : 0
dt : 0
J : 7
100%
C : 7
tc : 0
dt : 0
J : 4
100%
C : 4
tc : 0
dt : 0
J : 4
100%
C : 4
tc : 0
dt : 0
J : 5
100%
C : 5
tc : 0
dt : 0
J : 3
100%
C : 2
tc : 0
dt : 1
J : 10
100%
C : 10
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%
C : 7
tc : 0
dt : 2
     
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari. J : 27
100%
C : 27
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%
C : 14
tc : 0
dt : 0
J : 30
100%
C : 30
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%
C : 20
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%
C : 20
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%
C : 20
tc : 0
dt : 0
J : 7
100%
C : 7
tc : 0
dt : 0
J : 29
100%
C : 29
tc : 0
dt : 0
J : 21
100%
C : 21
tc : 0
dt : 0
     
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari. J : 20
100%
C : 20
tc : 0
dt : 0
J : 22
100%
C : 22
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%
C : 15
tc : 0
dt : 0
J : 22
100%
C : 22
tc : 0
dt : 0
J : 9
100%
C : 9
tc : 0
dt : 0
J : 20
100%
C : 20
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%
C : 14
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%
C : 11
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%
C : 14
tc : 0
dt : 0
     
5.

Mengemukakan maklumbalas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 14 hari

J : 10
100%
C : 10
tc : 0
dt : 0
J : 11
100%
C : 11
tc : 0
dt : 0
J : 25
100%
C : 25
tc : 0
dt : 0
J : 14
100%
C : 14
tc : 0
dt : 0
J : 23
100%
C : 23
tc : 0
dt : 0
J : 15
100%
C : 15
tc : 0
dt : 0
           

 

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan