Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2017

mail   Emel       Cetak

Jabatan Perancang Bandar

 

BIL
Piagam Pelanggan
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

 

J: 38

100%
c : 38
tc: 0
dt: 0J : 13

100%
c : 13
tc: 0
dt: 0J : 23

100%
c : 23
tc: 0
dt: 0

                 
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC.

J: 3

100%
c : 3
tc: 0
dt: 0

J: 2

100%
c : 2
tc: 0
dt: 0

J : 7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

                 
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 14 hari.

J: 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J: 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

J : 30

100%
c : 30
tc: 0
dt: 0

                 
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 14 hari.

J: 11

100%
c : 11
tc: 0
dt: 0

J: 7

100%
c : 7
tc: 0
dt: 0

J : 15

100%
c : 15
tc: 0
dt: 0

                 
                           

 

Nota :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan