Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit

mail   Emel       Cetak

JABATAN PERANCANGAN BANDAR

BIL
PIAGAM PELANGGAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OCT NOV DIS
1 Memproses permohonan kebenaran merancang  diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 30 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 100%
c ; 39
tc : 0
dt : 0 j: 39 jk : 39
100%
c ; 21
tc : 0
 dt :19     j : 39  jk : 78
100%
c ; 11
tc : 0
dt :20 j: 35  jk :113
 100%
c ; 15
tc : 0
dt : 5   j: 31  jk :144
100%
c ; 26
tc : 0
dt : 0  j : 26  jk :170
100%
c ; 3
tc : 0
dt : 3 j: 39  jk : 39
100%
c ; 25
tc : 0
dt : 9  j: 17  jk :187
100%
c : 23  tc : 0
dt : 7  j: 36 jk :223
 100%
c : 4 tc : 0
dt : 6  j: 35 jk :258
 100%
c : 31 tc : 0
dt : 0 j : 10 jk :299
 100%
c : 22 tc : 0
dt : 1 j : 23 jk :321
100%
c : 7 tc : 0
dt : 16 j : 23 jk :328
2 Memproses permohonan kelulusan pelan alamat   diuruskan secara cekap, teratur, mematuhi  semua peraturan  yang ditetapkan  dalam tempoh 15 hari sehingga  ke peringkat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat OSC. 100%
c ; 2
tc : 0
dt : 0 j: 2 jk : 2
100%
c ; 7
tc : 0
dt : 0     j: 7    jk : 9
100%
c ; 10
tc : 0
dt : 12
 100%
c ; 3
tc : 0
dt : 1
75%
c ; 3
tc : 1
dt : 0
75%
c ; 1
tc : 0
dt : 0
100%
c ; 9
tc : 0
dt : 1
100%
c : 6
tc : 0
dt : 0
 100%
c : 2  tc : 0
dt : 2
 100%
c : 8 tc : 1
dt : 0 j : 9 jk :59
 100%
c : 5 tc : 1
dt : 0 j : 6 jk :55
100%
c : 1 tc : 0
dt : 1 j : 2    jk : 67
3 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  permohonan tanah / hal-hal tanah ke Pentadbiran Tanah Daerah  Sepang / Pengarah  Tanah dan Galian  Negeri Selangor dalam tempoh 15 hari. 100%
c ; 8
tc : 0
dt : 0
60%
c ; 3
tc : 2
dt : 3
100%
c ; 2
tc : 0
dt : 4
 100%
c ; 9
tc : 0
dt : 5
100%
c ; 27
tc : 0
dt : 0
100%
c ; 1
tc : 0
dt : 5
100%
c ; 9
tc : 0
dt : 1
100%  c : 7
tc : 0
dt : 0
 100%
c : 8  tc : 0
dt : 13
 100%
c : 13 tc : 0
dt : 0 j : 13 jk :118
 100%
c : 7 tc : 0
dt : 0 j : 7 jk :119
100%
c : 1 tc : 0
dt : 0 j : 1 jk :120
4 Menyemak, menyediakan dan mengemukakan ulasan  pelan bangunan / pelan kerja tanah / hal-hal perancangan ke Jabatan Bangunan / Jabatan Kejuruteraan   dalam tempoh 15 hari. 90%
c ; 30
tc : 3
dt : 0
92%
c ; 12
tc : 1
dt : 17
100%
c ; 21
tc : 0
dt : 19
 89.5%
c ; 17
tc : 2
dt : 12
85%
c ; 29
tc : 5
dt : 0
100%
c ; 7
tc : 0
dt : 6
100%
c ; 32
tc : 2
dt : 0
90%  c : 18  tc : 2
dt : 0
 100%
c : 8  tc : 0
dt : 10
 100%
c : 40 tc : 0
dt : 0 j : 40  jk :290
 100%
c : 30 tc : 0
dt : 0  j : 30  jk :320
100%
c : 9 tc : 0
dt : 9 j : 18 jk :338
5 Mengemukakan maklum balas / tindakan aduan  yang dikemukakan  oleh orang awam / Unit Aduan Majlis / ahli Majlis / agensi kerajaan dengan  serta merta  atau dalam tempoh 15 hari. 100%
c ; 4
tc : 0
dt : 0
100%
c ; 1
tc : 0
dt : 0
33%
c ; 6
tc : 12
dt : 9
 100%
c ; 5
tc : 0
dt : 0
100%
c ; 9
tc : 0
dt : 0
100%
c ; 6
tc : 0
dt : 0
 100%
c ; 5
tc : 0
dt : 0
100% c : 3
tc : 0
dt : 0
 100%
c : 4  tc : 0
dt : 0
 100%
c : 5 tc : 0
dt : 0 j : 5  jk : 45
 100%
c : 2 tc : 0
dt : 0 j : 2   jk : 47
100%
c : 4 tc : 0
dt : 0 j : 4  jk : 51

 

Petunjuk :

C : Mencapai Sasaran

TC : Tidak Mencapai Sasaran

DT : Dalam Tindakan