Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan / Bahagian / Unit 2014

mail   Emel       Cetak

JABATAN PERBENDAHARAAN

BIL. PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APR MEI JUN
1 Menyemak dan memastikan setiap bayaran yang diterima di kaunter Majlis direkod setiap hari bagi penyediaan Buku Tunai. 4327
resit
telah dikeluarkan - 100% 
26,624
resit
telah dikeluarkan- 100% 
 10,256
resit
telah dikeluarkan -100%
5,300
resit telah dikeluarkan- 100%
2,266
resit telah dikeluarkan-100%
1,481
resit telah dikeluarkan-100%
2 Memastikan wang kutipan disimpan di bank pada hari kutipan atau tidak lewat dari hari kerja berikutnya. 19 kali
(hari bekerja)  100% 
20 kali
(hari bekerja)  100% 
 21 kali
(hari bekerja)  100%
20 kali
(hari bekerja)
100%
20 kali
(hari bekerja)
100%
21 kali
(hari bekerja)
100%
3 Memastikan tuntutan bayaran yang telah lengkap dibayar dalam tempoh 7 hari.  544
Daftar Bil - 100%
328
Daftar Bil - 100% 
 383
Daftar Bil - 100%
387
Daftar Bil - 100%
445
Daftar Bil - 100%
415
Daftar Bil - 100%
4 Memastikan Bajet disediakan  dan diluluskan tidak lewat daripada bulan Oktober setiap tahun dan laporan Bajet dibentangkan setiap bulan di Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kewangan.  0  0 Penyediaan bajet sedang dalam proses Jabatan/ Bahagian dan Unit  Proses pengumpalan bajet setiap jabatan/bahagian/unit sedang dalam tindakan. Semua jabatan/bahagian/unit telah memasukkan data ke dalam sistem E-Bajet pelarasan data E-Bajet sedang dijalankan
5 Memastikan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara.  Gaji Bulan Januari diproses pada 20/01/2014   Gaji Bulan Januari diproses pada 18 /02/2014 Gaji Bulan Mac diproses pada 19/03/2014  Gaji Bulan
April diproses pada 17/04/2014
Gaji bulan
Mei Diproses pada 15/5/2014
Gaji bulan
Jun Diproses pada 18/6/2014-100%

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN JUL OGO
1 Menyemak dan memastikan setiap bayaran yang diterima di kaunter Majlis direkod setiap hari bagi penyediaan Buku Tunai. 11,536
resit telah dikeluarkan - 100%

 

23,053
resit telah dikeluarkan- 100%

 

2 Memastikan wang kutipan disimpan di bank pada hari kutipan atau tidak lewat dari hari kerja berikutnya. 20 kali
(hari bekerja)-100%
21 kali
(hari bekerja)-100%
3 Memastikan tuntutan bayaran yang telah lengkap dibayar dalam tempoh 7 hari. 422
daftar Bil -100%
400
daftar Bil -100%
4 Memastikan Bajet disediakan  dan diluluskan tidak lewat daripada bulan Oktober setiap tahun dan laporan Bajet dibentangkan setiap bulan di Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Kewangan. Semakan pertama bajet 2015 ke atas jabatan/ bahagian dan unit MP Sepang telah diadakan pada 21, 22, 23, 24/7/2014 Mesyuarat khas bajet akan diadakan pada 15 & 17 September 2014
5 Memastikan gaji dibayar mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara. Gaji bulan
July  diproses pada 16/07/2014
Proses gaji bulan ogos telah dibuat pada 19/8/2014

 

BIL. PIAGAM PELANGGAN SEP OCT NOV DIS
1 Meluluskan permohonan bayaran cukai taksiran secara ansuran serta merta. 9 akaun berjumlah RM 31,532.16
100%

 

 

 

10 akaun berjumlah RM 30,838.44
100%

 
 

7 akaun berjumlah RM 32,094.96
100%

 

 

2 Memproses bayaran balik cagaran dalam tempoh 7 hari. 143 permohonan berjumlah
RM 264,639.12
100%
  127 permohonan berjumlah RM 503,271.70
100%
118 permohonan berjumlah RM 149,571.50
100%
3

Memproses bayaran kepada pembekal setelah dokumen lengkap diterima di Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh 7 hari.

 
473 Bil yang diproses
100%
  556
Bil yang diproses

100%
653 Bil yang diproses
100%

 

NOTA

  1.         Pengawal keselamatan CIT akan mengambil kutipan setiap hari pada jam 2:30 petang.
  2.         Bil Notis akan dikeluarkan pada Mac dan September setiap tahun.      

 PETUNJUK*

 TB         - Tidak Berkenaan